TECHNIKUM – Podstawa programowa 2017
Technik ekonomista:
– kwalifikacja AU.36 Prowadzenie rachunkowości – 76%
Technik logistyk:
– kwalifikacja AU.32 Organizacja transportu – 100%
Technik pojazdów samochodowych:
– kwalifikacja MG.43Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – 71,43%
TECHNIKUM – Podstawa programowa 2019
Technik ekonomista
– kwalifikacja EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – 95,92 %
Technik mechanik:
– kwalifikacja MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – 77,78%
Technik pojazdów samochodowych:
– kwalifikacja MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – 92,31%
Technik logistyk:
– kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów – 88,89%
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Mechanik pojazdów samochodowych
– kwalifikacja MOT.05. – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – 100%
Stolarz:
– kwalifikacja DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych – 100%
Tapicer:
– kwalifikacja DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych – 76,92%
Sprzedawca:
– kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży – 80%