Od 20 września do 13 października 2021 r. na korytarzu szkolnym można było oglądać ekspozycję Soli Deo per Mariam (Jedynemu Bogu przez Maryję) poświęconą bł. Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który wyniesienie na ołtarze miało miejsce 12 września w Warszawie.

Wystawa przygotowana przez księdza katechetę i młodzież była podziękowaniem za akt beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Wystawa ukazuje kardynała  jako tego, którzy zmagał się z trudnościami takimi jak choroba i nienawiść, jako człowieka służącemu Bogu i ludziom. Z wystawy można było się dowiedzieć, że Prymas był człowiekiem dobrym, serdecznym, wyrozumiałym i mądrym. Kard. Wyszyński jako Prymas Kościoła w Polsce komunistycznej zawsze stosował zasadę przebaczenia i miłości, prowadził wiernych „drogą męczeństwa pracy, a nie krwi”. Uczył nas, abyśmy przede wszystkim wymagali od siebie. Mówił do młodych: „Od siebie trzeba wymagać najwięcej i nie opuszczać rąk”. Na 10 planszach wyeksponowane były wydarzenia i cytaty kard. Wyszyńskiego Wybór tekstów wykorzystanych w wystawie nie był łatwy. Zdecydowaliśmy się m.in. cytować ludzi, którzy mogli być pomocni, aby na nowo zobaczyć Błogosławionych w niełatwych realiach życia, w jakich przyszło mu służyć. Obrazy i teksty niech pozostaną refleksją o miłości, którą  trzeba potraktować jako zasadę w próbach wiary i życiowych trudnościach.