4 października 2017 r. odbył się w naszej szkole I etap X Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Naszą szkołę reprezentowało 34 uczniów z klasy  II, III oraz IV Technikum Logistycznego. Pierwszy etap olimpiady polegał na rozwiązaniu 25 zadań zamkniętych w czasie 40 min. Dla utrudnienia wprowadzona została punktacja: prawidłowa odpowiedź +2 pkt, brak odpowiedzi 0 pkt, błędna odpowiedź – 1 pkt.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Ogłoszenie wyników I etapu: 27 października 2017

Opiekunami olimpiady są Magdalena Małolepsza oraz Radosław Wdowik