4 października 2018 r o godz. 11.00 rozpoczął się I Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.

Z naszej szkoły do I etapy przystąpiło łącznie 56 uczniów z klasy II, III i IV technikum logistycznego.

I etap olimpiady polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań w czasie 40 min. Dodatkowym utrudnieniem była punktacja wg której uczestnik za udzielenie prawidłowej odpowiedzi otrzyma +2 pkt, za brak odpowiedzi 0 pkt, natomiast za błędną lub skreśloną odpowiedź -1 pkt.

Celem olimpiady jest  pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką logistyczną.

Laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej zwolnieni  z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) nastąpi do dnia 29 października 2018 r.