17 kwietnia 2024 w Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy w odbył się XIII Regionalny Konkurs Rachunkowości, którego celem jest propagowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu rachunkowości w jednostkach prowadzących KPiR. Konkurs był adresowany do uczniów klas czwartych Technikum w zawodzie technik ekonomista.
Podczas zmagań uczestnicy rozwiązywali test wiedzy oraz wykonali zadanie konkursowe z wykorzystaniem oprogramowania INSert (Subiekt GT, Rachmistrz GT).
Z dumą możemy zakomunikować, że nasi uczniowie zajęli II i III miejsce.
Na miejscu II stanęła Natalia Kapka, na miejscu III – Paulina Pieprz.
Konkurs przygotowała i przeprowadziła Anna Kocik doradca metodyczny ds. szkolnictwa zawodowego Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Opiekunem uczestników była p. Bożena Orlikowska.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.