Z przyjemnością informujemy, że uczennice klasy trzeciej technikum ekonomicznego odniosły sukces w XIX POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O GOSPODARCE „PŁACĘ PODATKI” dla uczniów szkół ponadpodstawowych, który odbył się 26.03.2021 r. Paula zajęła I miejsce, Ola miejsce III a Zosia IV. Konkurs miał na celu:
• budzenie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań problematyką ekonomiczno-społeczną,
• propagowanie kultury ekonomicznej , racjonalnych zasad gospodarowania oraz kierunków rozwoju polskiej gospodarki na tle tendencji światowych,
• upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej.
Nasze dziewczyny odnalazły się doskonale w tych zagadnieniach i uzyskały tytuł Laureata Konkursu.
Serdecznie gratulujemy!!