We wtorek 19 marca 2019 r. uczniowie  klasy 4 technikum mechanicznego w ramach projektu „Czas na zawodowców” odwiedzili mury Politechniki Wrocławskiej. Był to kolejny wyjazd, podczas którego nasi uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda kształcenie na wyższej uczelni technicznej oraz mieli okazję poznać wybrane zagadnienia charakterystyczne dla zawodu technik mechanik.
Pracowali na zaawansowanym sprzęcie m. in. na wysokościomierzu Tesa Micro-Hite, współrzędnościowej maszynie pomiarowej Zeiss C400 oraz uniwersalnym mikroskopie pomiarowym DIP-1. Nasi maturzyści musieli się również wykazać wiedzą z przedmiotów zawodowych, głównie z zakresu metrologii i technologii mechanicznej.

Zajęcia warsztatowe profesjonalnie poprowadził dr inż. Jacek Ziemba, za które serdecznie dziękujemy.