Od 12 do 25 marca br. nie będą odbywać się żadne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice otrzymają szczegółowe informacje od dyrektora szkoły przez dziennik elektroniczny.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.