W ramach współpracy naszej szkoły z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownią Profilaktyki „Empatia”, dnia 20.02.2018  uczniowie klasy I BWa, I BWb  i  I BWc uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pod hasłem „Narkotyki, dopalacze” .Zajęcia były prowadzone przez terapeutę uzależnień Panią Paulinę Majchrzak. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat szkodliwości środków psychoaktywnych oraz choroby zwanej uzależnieniem.