Dnia 27.09.2022, 29.09.2022, 30.09.2022 w ramach realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły zostały przeprowadzone zajęcia z terapeutą panią Pauliną Majchrzak z Pracowni Profilaktyki Empatia, pt. ,,Alkohol legalny narkotyk” oraz ,,Konsekwencje spożywania alkoholu-FAS”. Zajęcia zostały sfinansowane z Funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sycowie. Zajęciami zostały objęte wszystkie klasy 1 oraz 3 i 4 Technikum.