Dyrektor szkoły informuje, że zakończenie roku szkolnego 2021/22 odbędzie się 24.06.2022 o godz. 9.00.
W sali gimnastycznej o godzinie 9.00 spotkają się uczniowie klas trzecich branżowej szkoły I stopnia wraz z wychowawcami, uczniowie, którzy otrzymają świadectwo z wyróżnieniem (lub uczniowie, którzy mają najwyższą średnią w klasie) oraz uczniowie, którzy mają 100% frekwencję.
Pozostali uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych także o godz. 9.00 (z wyjątkiem klasy 2BWa – godz. 8.00).
Wykaz sal na spotkanie z wychowawcami został wysłany przez dziennik elektroniczny.