Zarządzenie Nr 9/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie
z dnia 13.03.2020 r.
w sprawie organizacji pracy w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie w okresie zagrożenia koronawirusem

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 20 Starosty Oleśnickiego z dnia 13 marca 2020 r. zarządzam, co następuje:

§1

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem w powiecie oleśnickim, w trosce o zdrowie obsługiwanych klientów i pracowników, wprowadza się zmianę organizacji pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie.

§2

Interesantom zaleca się:

  • jak najdalej idące ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami szkoły przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez szkołę i składanie wizyt w jej siedzibie jedynie wymagających osobistego stawiennictwa;
  • wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami tj. kontakt telefoniczny pod nr. (62) 7869340, (62) 7869343 w godz. 8.00 – 15.00, korespondencja mailowa na adres: sekretariat@zsp-sycow.pl oraz korespondencja na adres siedziby szkoły.

§3

  1. Osobista obsługa interesantów zostaje ograniczona od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.
  2. W przypadku spraw pilnych, możliwa będzie wizyta w szkole po uprzedniej rejestracji telefonicznej na konkretną godzinę pod numerem telefonu (62) 7869340.

Zarządzenie wchodzi w życie 16 marca 2020 r. i obowiązuje do jego odwołania.

Beata Mazurek

Dyrektor szkoły

Zobacz zarządzenie