Uczniowie ZSP w Sycowie udowodnili, że kształcenie zawodowe w szkole funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie. Dowodem na to są czołowe miejsca, jakie młodzież naszej szkoły zajęła w konkursach organizowanych w lutym 2015 r. w Subregionie Wrocławskim  pn. „Najlepsi Uczniowie w Zawodzie w Roku 2015”.

Konkursy organizowane były w ramach projektu systemowego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Beneficjentem Systemowym jest Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Celem Konkursu było:

  • podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych uczniów;
  • podnoszenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego;
  • rozwijanie zainteresowań uczniów pracą w zawodzie, w którym się kształcą;
  • stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz współzawodnictwa między uczniami, kształcącymi się w tym samym zawodzie;
  • rozwijanie umiejętności oczekiwanych u uczniów przez rynek pracy i pracodawców;
  • rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce;
  • kształtowanie u uczniów postaw kreatywnych.

W konkursach w ramach każdego zawodu uczestniczyło od kilku do kilkunastu drużyn z całego Subregionu Wrocławskiego. ZSP w Sycowie reprezentowały 3‑osobowe drużyny kształcące się w zawodach: sprzedawca, murarz-tynkarz, elektryk, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik logistyk, technik mechanik.

Największy sukces odnieśli sprzedawcy oraz murarze – tynkarze zajmując pierwsze miejsce. Drugie miejsce przypadło w udziale  elektrykom, a trzecie fryzjerom, ekonomistom oraz logistykom.

Lider Szkolnego Programu Rozwojowego Ewa Mencel serdecznie dziękuje pracodawcom: Sklep spożywczy Janusz Więcławski; Firma handlowa „IZA” Izabela Wiśniewska; „Kacper” Rafał Stróżyk; Usługi Remontowo-Budowlane Edward Kułot; Zakład fryzjerski Iwona Starmach; Fryzjerstwo Ewa Toman-Poznańska; Salon fryzjerski „Amelia” Amelia Jacak; „Eltrans” Piotr Smoliński; Instalatorstwo elektryczne Elektro-Service Hubert Pietzonka; „ABAR” sp. z o.o.; Rosiek&Rosiek Spółka Jawna Krzysztof i Przemysław Rosiek; Auto Naprawa Jarosław Belda oraz opiekunom drużyn p. Iwonie Ilskiej, p. Bożenie Dziwińskiej-Karabie, p. Magdalenie Małolepszej, p. Annie Dąbrowskiej, p. Markowi Larysiowi, p. Mirosławowi Tyrze, p. Radosławowi Wdowikowi za przygotowanie uczniów do konkursu. To dzięki Waszej pracy, zaangażowaniu oraz poczuciu odpowiedzialności za powierzone zadanie uczniowie odnieśli tak spektakularny sukces.

Dodaj komentarz