1. Dyrektor szkoły informuje, że w związku z zawieszeniem akcji strajkowej przez nauczycieli ZSP w Sycowie od 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) lekcje będą odbywać się zgodnie z planem.

2. Jednocześnie informujemy, że od 29.04.2019 r. nastąpi zmiana planu (zakładka „Plan lekcji”)

3. W związku z prowadzoną w szkole termomodernizacją bardzo prosimy o systematyczne zapoznawanie się ze zmianami sal lekcyjnych, w których będą odbywać się zajęcia lekcyjne. W/w informacje znaleźć można w zakładce „Zastępstwa” lub w gablocie znajdującej się na parterze w budynku A.