Z dumą informujemy, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie zajął 154 miejsce w Polsce oraz 8 w województwie dolnośląskim w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018, uzyskując tym samym tytuł Srebrnej Szkoły 2018.

Warto dodać, że nasza szkoła jako jedyna w powiecie oleśnickim została zakwalifikowana do w/w rankingu. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników.

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2018 to:

  • sukcesy szkoły w olimpiadach (20%),
  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%),
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%)
  • oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).