Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 1. W celu doręczania dokumentów elektronicznych do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie  udostępniono  adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /ZSPSycow/SkrytkaESP
 2. W celu złożenia wniosku do ZSP w Sycowie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl ), uwierzytelnione Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 1. Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP: – ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
 2. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).
 3. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wynosi 5MB, z tego rozmiar załączników nie może przekroczyć 3,5MB, co wynika z możliwości udostępnionej przez platformę ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do ZSP w Sycowie:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do ZSP w Sycowie:

 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie na platformie ePUAP: /ZSPSycow/SkrytkaESP;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:
  sekretariat@zsp-sycow.pl;
 • osobiście, w godzinach pracy sekretariatu szkoły (7.30-16:30)  przy ul. Daszyńskiego nr 42 w Sycowie, na następujących nośnikach danych:
 • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.