Witamy wszystkich kandydatów w strefie rekrutacji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

Listy osób przyjętych do Technikum w Sycowie – 2 sierpnia 2021 r.
  1. Technik ekonomista
  2. Technik logistyk
  3. Technik pojazdów samochodowych

Listy osób przyjętych do Branżowej Szkoły I stopnia w Sycowie – 2 sierpnia 2021 r.

  1. Klasa 1BWa (klasa patronacka), klasa 1BWa (pozostali pracodawcy)
  2. klasa 1BWb
  3. Klasa 1BWc
Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w ZSP w Sycowie na rok szkolny 2021/2022.

Dla kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia obowiązuje rekrutacja elektroniczna!!!

Kliknij tutaj, aby zapisać się do szkoły…

W roku szkolnym 2021/22 szkoła prowadzi nabór dla uczniów kończących klasę ósmą szkoły podstawowej do pięcioletniego technikum kształcącego w zawodach:

oraz do Branżowej Szkoły I stopnia (zobacz film) we wszystkich zawodach, w których młodociany pracownik znajdzie praktykę i podpisze umowę o praktyczną naukę zawodu z wybranym pracodawcą.

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego – Kliknij tutaj

UWAGA!!! Szkoła prowadzi nabór do klasy patronackiej w zawodzie tapicer.
Klasa zostanie objęta patronatem przez firmę Polak Meble z siedzibą w Kępnie.

Szkoła prowadzi także nabór do bezpłatnego Liceum dla dorosłych


Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/22 – kliknij tutaj

Wykaz załączników:

Zarządzenie nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021.

Wykaz załączników:

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji określa: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737.).