Witamy wszystkich kandydatów w strefie rekrutacji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie


Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych rozpoczyna się 2 sierpnia 2022r. po rekrutacji zasadniczejczytaj więcej


Dla kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia obowiązuje rekrutacja elektroniczna!!!

Kliknij TUTAJ, aby zapisać się do szkoły…(link aktywny od 16 maja 2022)


W roku szkolnym 2022/23 szkoła prowadzi nabór dla uczniów kończących klasę ósmą szkoły podstawowej do pięcioletniego technikum kształcącego w zawodach:

oraz do Branżowej Szkoły I stopnia (zobacz film) we wszystkich zawodach, w których młodociany pracownik znajdzie praktykę i podpisze umowę o praktyczną naukę zawodu z wybranym pracodawcą.

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego – Kliknij tutaj

UWAGA!!! Szkoła prowadzi nabór do klasy patronackiej w zawodzie tapicer.
Klasa zostanie objęta patronatem przez firmę Polak Meble z siedzibą w Kępnie.


Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie na rok szkolny 2022/2023 (kliknij tutaj)


Ważne dokumenty i informacje

  1. Zarządzenie Nr 4 / 2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022-2023 do klas I
  2. Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 – załącznik nr 1
  3. Zarządzenie nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/2022
  4. Zarządzenie nr 22/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 r.
  5. Zarządzenie nr 24/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 maja 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 r.
  6. Zarządzenie nr 32/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 czerwca 2022 roku dokonujące sprostowania zarządzenia nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 r.