Witamy wszystkich kandydatów w strefie rekrutacji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/24

  1. Technikum:
  2. Branżowa szkoła I stopnia:
    • klasy wielozawodowe (liczba planowanych oddziałów – 3)
    • klasa patronacka POLAK-MEBLE oraz LECH-POL (liczba planowanych oddziałów – 0,5, w zawodzie tapicer)
    • klasa patronacka LECH-POL (liczba planowanych oddziałów – 0,5, w zawodach: krawiec, stolarz)

Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze szczegółową ofertą edukacyjną naszej szkoły na rok szkolny 2023/24


Dla kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia obowiązuje rekrutacja elektroniczna!!!

Kliknij TUTAJ, aby zapisać się do szkoły…


Regulamin rekrutacji

Ważne dokumenty:

Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 roku

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów

Zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

załącznik nr 1: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2022/23 przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne;

załącznik nr 2: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe;

załącznik nr 3: Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w latach szkolnych 2015/2016 – 2021/22 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

załącznik nr 1a: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym w latach szkolnych 2018/19 – 2021/22 przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne;

załącznik nr 2a: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym w latach szkolnych 2018/19 – 2021/22 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe;

załącznik nr 3a: Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2021/22 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły;

załącznik nr 3b: Zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane w latach szkolnych 2015/16 – 2020/21 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły;

załącznik nr 3c: Zawody sportowe organizowane w latach szkolnych 2015/16 – 2020/21 przez podmioty działające na terenie szkoły. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych