Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego pod adresem: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej krok po kroku – zobacz filmZarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2024/2025

Zarządzenie nr 9/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

załącznik nr 1: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2023/24 przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne (pdf);

załącznik nr 2: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2023/24 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe (pdf);

załącznik nr 3: Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2023/24 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły (pdf).

załącznik nr 1a: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym w latach szkolnych 2018/19 – 2022/23 przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne (pdf);

załącznik nr 2a: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym w latach szkolnych 2018/19 – 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe (pdf);

załącznik nr 3a: Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w latach szkolnych 2021/22-2022/2023 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły (pdf);

załącznik nr 3b: Zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane w latach szkolnych 2016/17 – 2020/21 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły (pdf);

załącznik nr 3c: Zawody sportowe organizowane w latach szkolnych 2016/17 – 2020/21 przez podmioty działające na terenie szkoły (pdf).