Witamy wszystkich kandydatów w strefie rekrutacji
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

Rejestracja elektroniczna – kliknij tutaj

Komunikat w sprawie zmiany terminów rekrutacji do ZSP w Sycowie

W roku szkolnym 2020/21 szkoła prowadzi nabór dla uczniów kończących klasę ósmą szkoły podstawowej do pięcioletniego technikum kształcącego w zawodach:

oraz do Branżowej Szkoły I stopnia we wszystkich zawodach, w których młodociany pracownik znajdzie praktykę i podpisze umowę o praktyczną naukę zawodu z wybranym pracodawcą.

Szczegółowa informacja dla kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia

UWAGA!!!

Od roku szkolnego 2020/21 szkoła prowadzi nabór do klasy patronackiej w zawodzie tapicer. Klasa zostanie objęta patronatem przez firmę Polak Meble z siedzibą w Kępnie.

Ulotka reklamowa

Film reklamowy firmy Polak Meble


Szkoła prowadzi także nabór do bezpłatnego Liceum dla dorosłych

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych


Dla kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia obowiązuje rekrutacja elektroniczna!!!

Kliknij, aby zapisać się do szkoły…


Tu pobierzesz ważne dokumenty związane z rekrutacją do szkoły na rok szkolny 2020/2021
 1. Zasady rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Sycowie
 2. Wykaz obowiązkowych przedmiotów z zajęć edukacyjnych, za które kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne
 3. Ważne terminy rekrutacyjne
 4. Kryteria rekrutacyjne
 5. Szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 7. Oświadczenie o wielodzietności 
 8. Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu
 9. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 10. Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
  przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 21 sierpnia 2019 r.
 11. Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020