PROJEKT ZAKOŃCZONY 31 SIERPNIA 2022

Zobacz plakat promujący Projekt

Regulamin projektu

Ogłoszenie o naborze

Dokumenty rekrutacyjne dla ucznia:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. Diagnoza potrzeb edukacyjnych ucznia
 3. Formularz zgłoszeniowy do projektu
 4. Karta oceny kwestionariusza rekrutacyjnego
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbywanie zajęć w dni wolne od pracy
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku
 7. Oświadczenie uczestnika projektu
 8. Protokół z rekrutacji
 9. Deklaracja wyboru formy wsparcia

Dokumenty rekrutacyjne dla nauczyciela:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu
 3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku
 5. Oświadczenie uczestnika projektu
 6. Protokół z rekrutacji
 7. Deklaracja wyboru formy wsparcia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:

Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania zawodowe

Kursy i szkolenia dla nauczycieli

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających ich szanse na rynku pracy

Technik ekonomista

Technik logistyk

Technik mechanik/Technik pojazdów samochodowych

Wyjazdy studyjne

Wnioski o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na zajęcia samochodem prywatnym

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na zajęcia publicznym środkiem transportu

Staże uczniowskie

Harmonogram staży uczniowskich 2020-2021

Harmonogram staży uczniowskich 2021-2022