Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2020/21

1. Baura Edyta wychowawca klasy 2BbG, matematyka, przedmioty ekonomiczne
2. Błoch-Zdzienicka Magdalena j. angielski, wychowawca klasy 2BWb
3. Dudycz Paweł przedmioty mechaniczne, informatyka, wychowawca klasy 1TM
4. Durzyński Przemysław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1BWb
5. Durzyński Dariusz wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1BWa
6. Durzyński Mieczysław przedmioty mechaniczne
7. Frąszczak Małgorzata wicedyrektor, informatyka, przedmioty logistyczne
8. Hanyż Mateusz wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2BWc
9. Hes Anna wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1BWc
10. Hofman Anna geografia
11. Ilska Iwona przedmioty ekonomiczne, wychowawca klasy 2TEG
12. Jaśkiewicz Małgorzata geografia, wychowawca klasy 1TL
13. Jurkiewicz Tomasz biologia, BHP, rewalidacja
14. Karbowska-Krzemińska Kamila plastyka
15. Kopa Elżbieta j. polski, historia, bibliotekarz, wychowawca klasy 3BWb
16. Kozłowska-Biela Karolina przedmioty logistyczne
17. Kulicka Joanna bibliotekarz, geografia
18. Lisiak Justyna język angielski, wychowawca klasy 2BWa
19. Lubczyńska Aleksandra język angielski, wychowawca klasy 2TLa
20. Łatka Marzena matematyka, wychowawca klasy 2TLG
21. Mak Anna przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 3TL
22. Małolepsza Magdalena przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 4TL
23. Marcinkowska-Urban Małgorzata język niemiecki
24. Mazurek Beata dyrektor, geografia
25. Mencel Ewa wicedyrektor, podstawy przedsiębiorczości
26. Michałczyk Ewa geografia
27. Orlikowska Bożena przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości, wychowawca klasy 1TE
28. Peter-Świstak Magdalena język niemiecki, wychowawca klasy 2TE
29. Porzucek Bartłomiej rewalidacja, przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 3TPS
30. Sennik Danuta język polski, wychowawca klasy 4TME
31. Stefanowicz Ewa matematyka, wychowawca klasy 2TLb
32. Śliwińska Beata język polski, historia, wychowawca klasy 2TM
33. Potarzycka Alicja religia
34. Krzysztof Tomalkiewicz religia
35. Tyra Mirosław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3BWa
36. Warszewska Beata pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
37. Wawrzyniak Anna edukacja dla bezpieczeństwa
38. Wdowik Radosław przedmioty mechaniczne, przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 2TPG
39. Wieczorek Arkadiusz religia
40. Zdulska Joanna chemia, fizyka, matematyka, wychowawca klasy 2BaG
41. Żak Renata język polski, wychowawca klasy 3TE