Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2023/24

Błoch-Zdzienicka Magdalena język angielski, wychowawca klasy 1BWd
Dudycz Paweł przedmioty mechaniczne, informatyka, wychowawca klasy 2TM
Durzyński Dariusz wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1BWa
Durzyński Mieczysław przedmioty mechaniczne
Durzyński Przemysław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1BWb
Dziwińska-Karaba Bożena język niemiecki, wychowawca klasy 3TPS
Frąszczak Małgorzata wicedyrektor, informatyka
Gołdyn Agnieszka religia
Hanyż Mateusz wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2BWb
Ilska Iwona przedmioty ekonomiczne, wychowawca klasy 1TEa
Janiszewska Aleksandra Język angielski, wychowawca klasy 1TEb
Jaśkiewicz Małgorzata geografia, wychowawca klasy 4TL
Jurkiewicz Tomasz biologia, BHP, wychowawca klasy 1TM
Karbowska-Krzemińska Kamila plastyka
Kopa Elżbieta język polski, historia, HIT, wychowawca klasy 3BWb
Kozieł Mieczysław przedmioty mechaniczne
Kozłowska-Biela Karolina Przedmioty logistyczne, informatyka, matematyka, wychowawca klasy 3TLb
Kulicka Joanna bibliotekarz, geografia
Lisiak Justyna język angielski, wychowawca klasy 2TE
Łatka Marzena matematyka, wychowawca klasy 1TLa
Łukawska Beata historia, HIT
Mak Anna przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 2TLa
Małolepsza Magdalena przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 3TLa, 5TLa
Mazurek Beata dyrektor, geografia
Mencel Ewa wicedyrektor, WOS, elementy prawa
Noczyńska-Drozd Izabela informatyka, historia, HIT
Nowicki Marcin religia
Ochab Anna wychowanie fizyczne, przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 3BWa, 1BWc
Orlikowska Bożena przedmioty ekonomiczne, wychowawca klasy 4TME
Ostrowska Monika pedagog specjalny
Peter Magdalena język niemiecki, wychowawca klasy 5TE
Piłat Jan geografia
Porzucek Bartłomiej przedmioty samochodowe, wychowawca klasy 2TPS
Ryś Magdalena przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 1TLb
Skrobacz Waldemar HIT
Sochalec Aleksandra psycholog szkolny
Sowa Barbara język polski, wychowawca klasy 3TE
Stefanowicz Ewa matematyka, wychowawca klasy 5TLb
Paulina Syposz-Ciemny podstawy przedsiębiorczości, przedmioty ekonomiczne, BIZ
Śliwińska Beata język polski, historia, HIT, wychowawca klasy 5TM
Świątkowska Halina matematyka
Tyra Mirosław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2BWa
Warszewska Beata pedagog szkolny
Wawrzyniak Anna język niemiecki, EDB wychowawca klasy 3BWc
Wdowik Radosław przedmioty samochodowe, przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 1TPS
Wieczorek Arkadiusz religia
Wieczorek Paweł Historia, HIT
Zdulska Joanna chemia, fizyka, matematyka, wychowawca klasy 2TLb
Żak Renata język polski