Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2021/22

1. Błoch-Zdzienicka Magdalena język angielski, wychowawca klasy 3BWb
2. Dudycz Paweł przedmioty mechaniczne, informatyka, wychowawca klasy 2TM
3. Durzyński Dariusz wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2BWa
4. Durzyński Mieczysław przedmioty mechaniczne
5. Durzyński Przemysław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2BWb
6. Dziwińska-Karaba Bożena język niemiecki, wychowawca klasy 1TPS
7. Frąszczak Małgorzata wicedyrektor, przedmioty logistyczne, informatyka
8. Gołdyn Agnieszka religia
9. Hanyż Mateusz wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3BWc
10. Hes Anna wychowanie fizyczne, przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 1BWa
11. Ilska Iwona przedmioty ekonomiczne, wychowawca klasy 3TEG
12. Iwaniec Renata przedmioty ekonomiczne, matematyka, informatyka, wychowawca klasy 1BWc
13. Jaśkiewicz Małgorzata geografia, wychowawca klasy 2TL
14. Jurkiewicz Tomasz biologia, BHP
15. Karbowska-Krzemińska Kamila plastyka
16. Kopa Elżbieta język polski, historia, historia i społeczeństwo, wychowawca klasy 1BWb
17. Kozłowska-Biela Karolina przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 1TLb
18. Kulicka Joanna bibliotekarz, geografia
19. Lisiak Justyna język angielski, wychowawca klasy 3BWa
20. Lubczyńska Aleksandra język angielski, wychowawca klasy 3TLa
21. Łatka Marzena matematyka, wychowawca klasy 3TLG
22. Łukawska Beata historia, WOS
23. Mak Anna przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 4TL
24. Małolepsza Magdalena przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 1TLa
25. Mazurek Beata dyrektor, geografia
26. Mencel Ewa wicedyrektor, przedmioty ekonomiczne, przedsiębiorczość
27. Nowicki Marcin religia
28. Orlikowska Bożena przedmioty ekonomiczne, wychowawca klasy 2TE
29. Peter-Świstak Magdalena język niemiecki, wychowawca klasy 3TE
30. Piłat Jan geografia
31. Porzucek Bartłomiej przedmioty samochodowe, wychowawca klasy 4TPS
32. Sennik Danuta język polski
33. Sochalec Aleksandra psycholog szkolny
34. Sowa Barbara język polski, wychowawca klasy 1TE
35. Stefanowicz Ewa matematyka, wychowawca klasy 3TLb
36. Śliwińska Beata język polski, historia, wychowawca klasy 3TM
37. Świątkowska Halina matematyka
38. Tyra Mirosław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3BbG
39. Warszewska Beata pedagog szkolny
40. Wawrzyniak Anna język niemiecki, EDB
41. Wdowik Radosław przedmioty samochodowe, przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 3TPG
42. Wieczorek Arkadiusz religia
43.

44.

Zdulska Joanna

Żak Renata

chemia, fizyka, matematyka, wychowawca klasy 3BaG

język polski, wychowawca klasy 4TE