Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2021/22

1. Błoch-Zdzienicka Magdalena język angielski, wychowawca klasy 1BWc
2. Dudycz Paweł przedmioty mechaniczne, informatyka, wychowawca klasy 1TM
3. Durzyński Dariusz wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3BWa
4. Durzyński Mieczysław przedmioty mechaniczne
5. Durzyński Przemysław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3BWb
6. Dziwińska-Karaba Bożena język niemiecki, wychowawca klasy 2TPS
7. Frąszczak Małgorzata wicedyrektor, przedmioty logistyczne, informatyka
8. Gołdyn Agnieszka religia
9. Hanyż Mateusz wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1BWb
10. Hes Anna wychowanie fizyczne, przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 2BWa
11. Ilska Iwona przedmioty ekonomiczne, wychowawca klasy 4TEG
12. Izabela Noczyńska-Drozd informatyka
13. Jaśkiewicz Małgorzata geografia, wychowawca klasy 3TL
14. Jurkiewicz Tomasz biologia, BHP
15. Karbowska-Krzemińska Kamila plastyka
16. Kopa Elżbieta język polski, historia, historia i społeczeństwo, wychowawca klasy 2BWb
17. Kozieł Mieczysław przedmioty mechaniczne
18. Kulicka Joanna bibliotekarz, geografia
19. Lisiak Justyna język angielski, wychowawca klasy 1TE
20. Lubczyńska Aleksandra język angielski, wychowawca klasy 4TLa
21. Łatka Marzena matematyka, wychowawca klasy 4TLG
22. Łukawska Beata historia, WOS
23. Mak Anna przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 1TLa
24. Małolepsza Magdalena przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 2TLa
25. Mazurek Beata dyrektor, geografia
26. Mencel Ewa wicedyrektor, przedmioty ekonomiczne, przedsiębiorczość
27. Nowicki Marcin religia
28. Orlikowska Bożena przedmioty ekonomiczne, wychowawca klasy 3TME
29. Peter Magdalena język niemiecki, wychowawca klasy 4TE, 2TLb
30. Piłat Jan geografia
31. Porzucek Bartłomiej przedmioty samochodowe, wychowawca klasy 1TPS
32. Paulina Syposz-Ciemny podstawy przedsiębiorczości, przedmioty ekonomiczne
33. Sochalec Aleksandra psycholog szkolny
34. Sowa Barbara język polski, wychowawca klasy 2TE
35. Stefanowicz Ewa matematyka, wychowawca klasy 4TLb
36. Śliwińska Beata język polski, historia, wychowawca klasy 4TM
37. Świątkowska Halina matematyka
38. Tyra Mirosław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1BWa
39. Warszewska Beata pedagog szkolny
40. Wawrzyniak Anna język niemiecki, EDB wychowawca klasy 2BWc
41. Wdowik Radosław przedmioty samochodowe, przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 4TPG
42. Wieczorek Arkadiusz religia
43.

44.

Zdulska Joanna

Żak Renata

chemia, fizyka, matematyka, wychowawca klasy 1TLb
język polski