Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 – Anna Hajducka

Wiceprzewodniczący – Jerzy Chrzan

Sekretarz/protokolant– Barbara Idzikowska

Skarbnik – Arkadiusz Juszczyk

Komisja rewizyjna:

  • Sylwia Kuźnik
  • Anna Fiołka
  • Katarzyna Walęcka

Jeśli Państwo mają propozycje, uwagi lub sugestie w stosunku do pracy szkoły prosimy o kontakt:

mail: sekretariat@zsp-sycow.pl

tel.: 62 786 93 40

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/24 wynosi 40 zł. Wpłat można dokonywać w szkole lub bezpośrednio na konto rady Rodziców.

Dane do przelewu:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

ul. Daszyńskiego 42

56-500 Syców

numer rachunku – 10 9584 0008 2006 0601 1015 0001