Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 – Anna Hajducka

WiceprzewodniczącaAneta Wiernik

Sekretarz– Magdalena Sobieraj

Skarbnik – Arkadiusz Juszczyk

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Justyna Sęktas

Sekretarz – Paulina Bednarska

Członek komisji – Rafał Tomczak

Jeśli Państwo mają propozycje, uwagi lub sugestie w stosunku do pracy szkoły prosimy o kontakt:

mail: zsp@onet.pl

tel.: 62 786 93 40

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/21 wynosi 30 zł. Wpłat można dokonywać w szkole lub bezpośrednio na konto rady Rodziców.

Dane do przelewu:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

ul. Daszyńskiego 42

56-500 Syców

numer rachunku – 10 9584 0008 2006 0601 1015 0001

W tym miejscu mogą Państwo pobrać raport z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w 2013 r.

https://www.seo2.npseo.pl/seoReport/openReport/id/17648