Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 01.09.2019 r. pomiędzy dyrektorem ZSP w Sycowie a dyrektorem Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie w szkole nad uczniami sprawowana jest opieka zdrowotna, która obejmuje:

  • profilaktyczną opiekę zdrowotną;
  • promocję zdrowia;
  • opiekę stomatologiczną.

Do zapewnienia kompleksowej opieki profilaktyczno-leczniczej nad uczniami ZSP w Sycowie w zakresie medycyny szkolnej w okresie od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r zobowiązuje się  Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie ul. Wrocławska 2.

Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, w tym prowadzona w dentobusie, sprawowane są nad uczniami przy braku sprzeciwu ich rodziców lub pełnoletnich uczniów. Sprzeciw ten składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy, który realizuje odpowiednią opiekę.”

Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną – pobierz

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami