O projekcie

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” .

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne,  Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje w partnerstwie z 9 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego (4 miastami: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Wrocław oraz 5 powiatami: Bolesławieckim, Głogowskim, Kłodzkim, Oleśnickim i Świdnickim) projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Główny cel projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Zadania:

  • Przeprowadzenie cyklu zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych wraz z organizacją i przeprowadzeniem kończących je próbnych egzaminów zawodowych
  • Realizacja staży zawodowych u pracodawców

Czas realizacji projektu planowany jest na okres od 01.03.2020 do 30.06.2023

Całkowita wartość projektu: 9 784 775,00 zł, w tym w budżecie Powiatu Oleśnickiego 285 060,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 9 784 775,00 zł


Zobacz plakat

  1. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zawodowych
  2. Staże uczniowskie
  3.  Zgoda na udział w zajęciach w formie zdalnej (on-line)
  4. Harmonogramy wsparcia:

5. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na zajęcia publicznym środkiem transportu

6. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na zajęcia samochodem prywatnym