PROJEKT ZAKOŃCZONY 31 SIERPNIA 2020

Więcej o projekcie na stronie…www.projektgamma.pl


Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, kurs, staż

 1. Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie/ kurs/staż – zasady przyznawania
 2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdów na szkolenie/kurs/staż
 3. Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu
 4. Umowa użyczenia samochodu
 5. Oświadczenie o własnym samochodzie i posiadaniu uprawnienia do kierowania pojazdem

Informacje ogólne

 1. Opis projektu
 2. Regulamin rekrutacji do projektu
 3. Ogłoszenie o naborze

Kurs rozwoju kompetencji interpersonalnych

 1. Harmonogram zajęć

Warsztaty grupowe z kompetencji społecznych

Warsztaty grupowe z poruszania się na rynku pracy

 • Harmonogram
 • Listy zakwalifikowanych

Zajęcia dodatkowe dla uczniów


Harmonogramy kursów – on-line


Harmonogramy kursów

Harmonogramy kursów – reaktywacja

Staże zawodowe

 1. Ogłoszenie o rekrutacji na staż zawodowy
 2. Wniosek o przyjęcie na staż zawodowy

Stypendium

 1. Wniosek o przyznanie stypendium
 2. Regulamin programu stypendialnego ZSP Syców
 3. Ogłoszenie – stypendium
 4. Oświadczenie o dochodach
 5. Opieka dydaktyczna nad stypendystą – M. Małolepsza
 6. Opieka dydaktyczna nad stypendystą – A. Mak
 7. Opieka dydaktyczna nad stypendysta – B. Orlikowska

Doradztwo zawodowe

 1. Harmonogram 1 (29.03.2019-11.04.2019)
 2. Harmonogram 2 (15.05.2019-31.05.2019)
 3. Harmonogram 3 (26.08.2019-30.08.2019)
 4. Harmonogram 4 (04.10.2019-18.10.2019)
 5. Harmonogram 5 (19.10.2019-30.10.2019)
 6. Harmonogram 6 (04.11.2019-30.11.2019)
 7. Harmonogram 7 (02.12.2019-13.12.2019)
 8. Harmonogram 8 (07.01.2020-31.01.2020)
 9. Harmonogram 9 (03.02.2020-07.02.2020)

Dokumenty rekrutacyjne dla ucznia

 1. Ankieta dotycząca szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 2. Kwestionariusz zgłoszeniowy dla ucznia do udziału w projekcie
 3. Oświadczenie – dni wolne
 4. Test badający motywację ucznia
 5. Oświadczenie o numerze konta bankowego
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku
 7. Oświadczenie uczestnika projektu
 8. Dane przekazywane do zakładu ubezpieczeń społecznych
 9. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
 10. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne dla nauczyciela

 1. Ankieta dotycząca szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenie o dniach wolnych
 4. Kwestionariusz zgłoszeniowy dla nauczyciela do udziału w projekcie
 5. Oświadczenie uczestnika projektu
 6. Test badający motywację nauczycieli
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku