eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

W kwietniu 2015 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie informacyjno-promujące „Wprowadzenie do programu e-Twinning” w którym wzięli udział nauczyciele z naszej szkoły oraz z Gimnazjum w Sycowie a także z Sycowskiego Liceum.

W marcu 2015 nauczyciele z naszej szkoły napisali projekt „How do teenagers live in different European countries – similarities and differences”, który następnie został zaakceptowany przez Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning FRSE w Warszawie. Kiedy zastały spełnione wszystkie wymagania nawiązaliśmy kontakt ze szkołą na Słowacji, kolejno dołączyły szkoły z Chorwacji, Turcji, Ukrainy i Włoch. Głównym zadaniem programu jest nawiązanie współpracy europejskiej przez nauczycieli i uczniów, poszerzanie wiedzy z zakresu geografii i historii, poznawanie innych kultur i zwyczajów, robienie wspólnych zadań oraz co najważniejsze poszerzanie kompetencji językowych. Obecnie projekt liczy sześć szkół partnerskich, co miesiąc wspólnie wykonujemy inne działania wcześniej określone i zaplanowanie w programie. Mamy nadzieje, że podjęta współpraca zaowocuje dalszymi wspólnymi przedsięwzięciami a szczególne wymianą międzynarodową w ramach kolejnych projektów.

Zobacz nasz certyfikat