Harmonogramy

Harmonogram egzaminów maturalnych 2023 – cześć pisemna

Harmonogram egzaminów maturalnych 2023 – część ustna

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
  1. 1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
  2. 2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
 2. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.
  1. 1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  2. 2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  3. 3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  4. 4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).


Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu w części pisemnej?

W 2023 r. – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów. W części pisemnej:

 1. biologia (na poziomie rozszerzonym)
 2. chemia (na poziomie rozszerzonym)
 3. filozofia (na poziomie rozszerzonym)
 4. fizyka (na poziomie rozszerzonym)
 5. geografia (na poziomie rozszerzonym)
 6. historia (na poziomie rozszerzonym)
 7. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)
 8. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)
 9. informatyka (na poziomie rozszerzonym)
 10. język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 11. język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 12. język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 13. język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 14. język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 15. język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 16. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)
 17. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 18. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 19. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 20. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 21. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)
 22. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)
 23. język polski (na poziomie rozszerzonym)
 24. matematyka (na poziomie rozszerzonym)
 25. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej:

 1. język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 2. język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 3. język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 4. język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 5. język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 6. język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 8. język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 9. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 10. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 11. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej(bez określania poziomu)
 12. język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)