• Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
  • Wyciąg z WSDZ – program realizacji DZ dla Branżowej Szkoły I stopnia w Sycowie na rok szkolny 2021/2022 – w przygotowaniu
  • Wyciąg z WSDZ – program realizacji DZ Technikum w Sycowie na rok szkolny 2021/2022 – w przygotowaniu
  • Dyżur doradcy zawodowego – w przygotowaniu
  • Informatory, ulotki, materiały dotyczące doradztwa zawodowego można znaleźć w bibliotece szkolnej.