12 lutego 2018r. uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodzie technik mechanik i technik logistyk uczestniczyli w zorganizowanej w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój osobisty i zawodowy” prelekcji na temat: Bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę. Prelekcję poprowadzili przedstawiciele Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Uczniowie zostali poinformowani o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na europejskich rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych.