12.12.2017r. odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne do Portsmouth oraz Berlina. Podczas spotkania koordynator projektu „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój osobisty i zawody” poinformował rodziców o wymaganiach jakie muszą spełnić uczniowie aby móc wyjechać na praktyki zagraniczne.