W związku z Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet dnia 28.11.2018 młodzież klasy I TE oraz III TE z opiekunami, brała udział w akcji „Stop Przemocy wobec kobiet „, protest polegał na udziale w marszu ulicami Sycowa, uczniowie przygotowali transparenty z hasłami.
Przedsięwzięcie to od kilku lat jest organizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie oraz Zespół Interdyscyplinarny.W ten sposób pragniemy uwrażliwić uczniów na prawa kobiet oraz zaprotestować przeciwko zjawisku przemocy.