30 stycznia 2018 r. nasza szkoła otrzymała z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pana Romana Kowalczyka certyfikat „Dolnośląskiej szkoły z życiem”. Wyróżnienie z rąk pana Kuratora odebrały pani dyrektor Beata Mazurek oraz organizatorki akcji na terenie szkoły: pani Joanna Zdulska oraz uczennica klasy 3TE Aurelia Bryłka. Akcja o nazwie „Komórkomania” odbyła się w naszej szkole 16 listopada 2017 r., a jej celem było znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepu szpiku lub komórek macierzystych.