3 września 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. W uroczystości wziął udział między innymi Starosta Powiatu oleśnickiego pan Wojciech Kociński, który przy tej okazji wręczył najlepszym uczniom nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce oraz sporcie. Pani dyrektor Beata Mazurek szczególnie serdecznie przywitała uczniów klas pierwszych życząc im wielu sukcesów, a starszy cechu pan Henryk Kluska przyjął ślubowanie od uczniów będących młodocianymi pracownikami.