Rok szkolny 2020/21 uważam za rozpoczęty…kilka migawek z nietypowej jak na warunki szkolne uroczystości inaugurującej nowy rok nauki… Była to także okazja do wręczenia 13 naszym uczniom nagród Starosty Powiatu Oleśnickiego za wybitne osiągnięcia w nauce. Stypendia otrzymali: Natalia Trzcińska, Julia Calik, Arkadiusz Bieniek, Jakub Kusio, Kamila Pacek, Aleksandra Dzikowska, Kacper Kowalski, Natalia Ślak, Nicole Janiszewska, Alicja Stojek, Michał Górecki, Nikodem Dziedzic, Marta Hanicka. Gratulujemy!!!