Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Literackim im. Marii Danilewicz Zielińskiej „Słowo i tożsamość.” Konkurs był adresowany do uczniów gimnazjum i szkół Ponadgimnazjalnych w Polsce oraz dzieci polonijnych w adekwatnym wieku uczących się w szkołach polskich poza granicami kraju.

Celem konkursu było wzbudzanie w młodych ludziach refleksji nad przynależnością do przestrzeni historycznej , geograficznej, duchowej, aksjologicznej, jaką jest mała ojczyzna , a także ojczyzna utożsamiana z dziedzictwem kultury europejskiej obecnym w korpusie klasyki literatury.

Uczennica  Aurelia Bryłka została laureatką w/w konkursu, zajęła  III  miejsce.

Warto przypomnieć, że Aurelia otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów i ma wiele osiągnięć w różnych dziedzinach.

Dodaj komentarz