Uczennice klasy III TE Dagmara Gąska, Aleksandra Mierzwa, Agnieszka Szyja, Klaudia Jokiel, Kinga Grabarkiewicz i Karolina Radomska pod opieka Pani Renaty Żak i Pana Bartłomieja Porzucka biorą udział w projekcie o prawach człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W ramach projektu pod koniec października uczennice zorganizowały protest przeciwko łamaniu praw człowieka wraz z uczniami klasy I, II i III Technikum. Uczestnicy projektu przeprowadzili także prezentacje w poszczególnych klasach oraz przygotowały i przeprowadziły ankietę dotyczącą praw człowieka.

Działania te miały  na celu uświadomienie uczniom naszej szkoly problemu współczesnego świata związanych z łamaniem praw człowieka. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie ankiet, aby zobaczyć jak młodzież spostrzega ten problem. Celem przeprowadzonych działań jest uświadomienie młodym ludziom, że wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania i nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym z jakichkolwiek przyczyn.

 

Dodaj komentarz