W  dniach 17. 01. 2020 r. – 30. 01. 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Sycowie odbył się szkolny KONKURS WIEDZY OGÓLNEJ. Konkurs adresowany był do uczniów wszystkich klas ZSP w Sycowie.  W I i II  etapie  KONKURSU WIEDZY OGÓLNEJ uczestniczyło 60 uczniów klas technikum i szkoły branżowej I stopnia. Organizatorami konkursu były Joanna Kulicka i  Danuta Sennik.
Celem konkursu było:

 • zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i utrwalania wiedzy;
  • motywowanie do zdobywania i wykorzystania wiadomości z różnych źródeł;
  • rozwijanie zainteresowań i własnych predyspozycji;
  • kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnych działań;
  • wyrabianie odpowiedniej postawy podczas współzawodnictwa;
  • integrowanie uczniów z terenu szkoły.

Przedmiotem konkursu była posiadana przez uczniów wiedza ogólna. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu z zamkniętymi pytaniami. W ocenie Komisja brała uzyskaną przez uczniów  najwyższą liczbę punktów w I i II etapie. Po zakończeniu konkursu wyłoniono najlepszych uczestników.

Zwycięzcy w Konkursie Wiedzy Ogólnej:

I miejsce – Piotr Mierzwa z klasy 2 TE 

II miejsce – Mateusz Skrobek z klasy 2 TL 

II miejsce – Damian Wysota z klasy 2 TL

III miejsce – Jakub Kłobus  z klasy 1 TPG

Wręczenie nagród odbyło się 7 lutego 2020 r. w bibliotece szkolnej. Dyplomy, nagrody książkowe i słodkie upominki laureatom konkursu wręczyła Dyrektor szkoły p. Beata Mazurek w towarzystwie członków Komisji Konkursu.