W dniu 27.02.2024 r. uczniowie klas technikum logistycznego w składzie: Daria Wilkowska (5TLb), Arkadiusz Bieniek (5TLb), Kamila Sobolewska (5TLb), Marta Dzikowska (5TLa), Hubert Łanowy (5TLa), Patryk Sikora (5TLa), Jagoda Jabłońska (4TL) i Lena Jabłońska (2TLa) przystąpili do drugiego okręgowego etapu OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „OD TECHNIKA DO LOGISTYKA 5,0” zorganizowanego w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie. Organizatorami konkursu byli: Międzyuczelniane Studenckie Koło Naukowe „LogPoint” Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego oraz Uczniowskie Koło Logistyczne „SIGMA” z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru z kilkoma odpowiedziami prawidłowymi i pięciu zadań otwartych sprawdzających wiedzę logistyczną – obliczenia ekonomicznej wielkości dostawy, czasu pracy kierowcy w relacji Opole – Portugalia (Lizbona) zgodnie z obowiązującymi przepisami AETR, odczytaniem informacji z etykiety logistycznej, modelem Browna w prognozowaniu oraz poziomem zapasów w magazynie.