W środę 14 listopada 2018 r. uczniowie klasy pierwszej technikum logistycznego wzięli udział w wycieczce zawodoznawczej pod hasłem  „LOGISTYKA W PRAKTYCE”.
Miejscem docelowym było Netto sp. z o.o. Centrum Logistyczne w Domasławiu, którego właścicielem jest Dansk Supermarked  (duński supermarket) – największy sprzedawca w Danii, mający udziały w rynku na poziomie blisko 35%.

Pierwszym punktem programu była prezentacja poprowadzona przez Pana Jarosława Piaseckiego, który przedstawił najważniejsze informacje o Centrum Logistycznym.

Druga część zajęć obejmowała zwiedzanie poszczególnych etapów samego centrum logistycznego. Uczniowie w czasie wizyty studyjnej mogli zapoznać się ze sposobem organizacji centrum logistycznego, stosowanymi technologiami IT, stosowanym przez Netto układem technologicznym magazynu, sposobem przyjmowania zamówień i ich realizacji, organizacji dostaw i sprzedaży, znakowaniem towarów i miejsc składowania, sposobem kompletacji i wysyłki towarów, w tym organizacji załadunku środków transportu oraz wykorzystywaną infrastrukturą magazynową i stosowanymi usprawnieniami organizacyjnymi.