W dniu 15.11.2023 r. uczniowie klasy Va technikum logistycznego, wzięli udział w wycieczce zawodoznawczej do przedsiębiorstwa Hitachi Astemo Poland Sp z o.o. Uczniowie w czasie wizyty studyjnej mogli zapoznać się ze sposobem organizacji procesu magazynowego oraz produkcyjnego w fabryce, stosowanymi usprawnieniami produkcyjnymi, układem linii technologicznej, organizacją procesu produkcyjnego, znakowaniem surowców, sposobem kontroli surowców i wyrobów gotowych oraz wykorzystywanymi urządzeniami w produkcji a także infrastrukturą wewnętrzną. Zostali zapoznani również ze stosowanym przez przedsiębiorstwo układem technologicznym magazynu, sposobem przyjmowania zamówień i ich realizacji, organizacją dostaw, znakowaniem towarów i miejsc składowania, sposobem kompletacji i wysyłki towarów, w tym organizacji załadunku środków transportu oraz wykorzystywaną infrastrukturą magazynową i stosowanymi usprawnieniami organizacyjnymi.
Ponadto uczniowie mogli się przekonać jak ważna jest dokładność i solidność wykonywania pracy na każdym etapie całego procesu produkcyjnego i magazynowego oraz praca zespołowa.
Opiekunami wycieczki były: Magdalena Małolepsza oraz Anna Mak.