W dniach od 6 do 10 lutego 2023, w ramach projektu wymiany uczniów, młodzież z klasy 4 TEG, 4 TLG spędziła 5 dni w Oldenburgu (Niedersachsen ). Projekt został przygotowany przez nauczycieli ze szkoły BBS Haarentor w Oldenburgu oraz panią Bożenę Dziwińską-Karaba z naszej szkoły.
Przewodnim tematem pobytu było zapoznanie się z niemieckim systemem kształcenia zawodowego oraz możliwościami młodego pracownika na rynku pracy. Cel wymiany czyli integracja młodzieży z Polski i Niemiec został całkowicie zrealizowany. Podczas wspólnych spotkań, zabaw integracyjnych uczniowie mieli możliwość wzajemnego poznania się. Ciekawym doświadczeniem była wizyta w lokalnej rozgłośni radiowej OEins. Z „pewną nieśmiałością” w pierwszym dniu, jednak dalej było już tylko lepiej. Podcast, którego nasi uczniowie byli współautorami w ocenie nagrywającego audycję, wypadł bardzo dobrze. Na pytania moderatora dotyczące planów na przyszłość, spędzania czasu wolnego, możliwości na rynku pracy uczniowie wykazali się zarówno znajomością tematu jak również potrafili uzasadnić swoje wypowiedzi. Wieczór spędzony w kręgielni był relaksem po pracowitym dniu.
Kolejny dzień to dzień praktyk – Praktikumstag. W tym dniu uczniowie polscy zostali przydzieleni do swych niemieckich kolegów i wraz z nimi spędzili prawie cały dzień w ich zakładach pracy. Byli m.in. w zakładzie chemicznym, w zakładzie przetwórstwa mięsnego, w zakładzie budowy maszyn budowlanych, mieli możliwość zobaczenia jak wygląda praca w dziale logistyki, w dziale administracyjnym. Uczniowie byli pod wrażeniem panującej tam atmosfery, warunków i organizacji pracy . Piątek to dzień poświęcony tradycji czyli Grünkohl. W tym dniu niemieccy uczniowie przygotowali drobne przekąski, napoje, elementy do gier i zabaw , po umieszczeniu rzeczy na wózku ruszyliśmy na spacer do parku, w trakcie którego uczniowie i opiekunowie brali udział w różnych grach i zabawach. Drużyny były oczywiście mieszane . Wygrała drużyna, która zdobyła najwięcej punktów. Było to dla nas bardzo wesołym przeżyciem. Dzień zakończył się wspólną kolacją w szkole.
Bardzo dziękuję uczniom za super zaangażowanie podczas wymiany, za ich kreatywność, otwartość, punktualność. Mam nadzieję, że znajomości tam zawarte będą kontynuowane, iż wymiana ta była dla nich ciekawym i nowym doświadczeniem. Myślę, że pobyt w Niemczech uświadomił uczniom jeszcze bardziej, że warto uczyć się języków obcych bo to daje wiele możliwości i dzięki temu czujemy się pewniej jako obywatele Europy.
Finansowo projekt wsparła Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – organizacja utworzona przez rządy obu krajów. www.pnwm.org