Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w link poniżej lub zostawienie CV w zakładzie.
Prosimy o wybór i dopisanie następującej klauzuli:
Przetwarzanie dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez GKN Driveline Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji w zakresie w jakim wykraczają poza katalog określony przepisami prawa pracy.
Przetwarzanie dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez GKN Driveline Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podobne stanowiska.