{gallery}/galeria/g_74/1{/gallery}Dnia 03 marca 2011 odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
„Eko-planeta”.
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.
Konkurs przeprowadzano przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ideą Konkursu jest :
–  upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego.
–  aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.
–  poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Sześciu uczniów naszej szkoły z klasy Ic TE oraz 2a TM wzięło udział w teście składającym się
z 30 pytań i jednego zadania opisowego. Natomiast jeden uczeń z kl. Ia TM przystąpił do konkursu prac indywidualnych. Podsumowanie konkursu odbędzie się w miesiącu czerwcu.

Opiekun konkursu
Joanna Zdulska

{gallery}/galeria/g_74/{/gallery}

Dodaj komentarz