14 czerwca 2019 r. odbyła się już szósta edycja „Pikniku z językiem niemieckim”. Nasi uczniowie, jak co roku byli opiekunami stacji językowych dla młodszych uczestników ze szkół podstawowych. W tym roku można było sprawdzić swoją znajomość języka niemieckiego z zakresu: mebli, ubrań, pogody, nazwy świąt w krajach niemieckojęzycznych, nazwy miesięcy i dni tygodnia, liczebników, przedmiotów szkolnych, jak również odgadywać ukryte w pojemniczkach przedmioty ze słuchu i po zapachu. Nasi najmłodsi uczestnicy z sycowskich przedszkoli odgadywali kolory, liczebniki od 0 do 10, zwierzątka, mogli pomalować flagi państw niemieckojęzycznych etc.

Piknik jest wspólną inicjatywą nauczycielek germanistek z  Sycowa: p. Moniki Gorządek, Aldony Dylewskiej, Partycji Moskwy, Edyty Ptak oraz Magdaleny Peter – Świstak.