Sprzątanie Świata nadal trwa…Do końca września jest czas, aby włączyć się do tej szlachetnej akcji dlatego kolejne klasy wybierają się na rekonesans i podejmują wysiłek dbania o najbliższe środowisko. Działamy lokalnie w myśl zasady: „W tym roku posprzątam swój kawałek Polski”!