„Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się” – niech te słowa T. Mackenzie’go stanowią myśl przewodnią wszystkich interesariuszy szkoły – uczniów, nauczycieli i rodziców. W dniu Święta Nauczycieli i Pracowników Oświaty w naszej szkole odbyła się miła uroczystość, w czasie której padło wiele ciepłych słów pod adresem pracowników oświaty, młodzież rozbawiła nas przygotowanym występem, a pani dyrektor Beata Mazurek wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły.