W związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz 75 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego społeczność naszej szkoły włącza się do akcji #Szkoła pamięta, której celem jest uwrażliwienie młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu. O działaniach w ramach akcji napiszemy po jej zakończeniu.