Dnia 04 grudnia 2023 roku w naszej szkole odbył się szkolny etap Olimpiady Znajomości Afryki. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów. Celem olimpiady jest kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych. Do drugiego etapu zakwalifikowały się: Marta Dzikowska 5TLa i Daria Wilkowska 5TLb. Dziękujemy wszystkim za udział. Etap okręgowy odbędzie się 02.03.2024 roku. Życzymy dalszych sukcesów.