7 grudnia 2022 r. uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych technikum pojazdów samochodowych oraz technikum mechanicznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych mieli okazję odwiedzić Politechnikę Opolską.

Była to wycieczka zawodoznawcza Opiekunami uczniów byli Paweł Dudycz, Radosław Wdowik, Mieczysław Kozieł i Bartłomiej Porzucek.

Uczniowie technikum pojazdów samochodowych wzięli udział w szkoleniu warsztatowym: „Badania pojazdów na hamowni podwoziowej”, natomiast uczniowie technikum mechanicznego uczestniczyli w wykładzie: „Alternatywne źródła energii”. Po zajęciach uczniowie zapoznani zostali z ofertą studiów na Politechnice Opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Mechanicznego.

Uczniowie TPS mogli zobaczyć jak wyglądają nowoczesne laboratoria, w których studenci zdobywają swoją wiedzę i umiejętności. W ramach zajęć uczestniczyli w badaniach silników na hamowni oraz pojazdów na hamowni podwoziowej.

Znajdująca się na wyposażeniu Katedry Pojazdów Drogowych i Rolniczych Politechniki Opolskiej hamownia podwoziowa MSR 500 jest najwyżej klasy stanowiskiem, które to dzięki swojej dopracowanej technice pomiarów pojazdów z napędem na wszystkie koła. Młodzież zapoznana została także z pojazdami na których pracują studenci PO. Zajęcia prowadził profesor Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej – Mariusz Prażmowski.

Uczniowie technikum mechanicznego poznali rozwiązania techniczne dotyczące „Druku 3D jako technologii przyszłości” oraz wzięli udział w szkoleniu : „Badania wytrzymałości nowoczesnych materiałów”. Prowadzący zajęcia w ciekawy sposób przedstawił obecnie stosowane  metody druku 3D. Ponadto mogli dowiedzieć się, jakie są aktualne kierunki badań nad wytrzymałością materiałów stosowanych we współczesnej technice oraz wziąć udział w praktycznych zajęciach nad wytrzymałością przy użyciu młota Charpy’ego.

Wykładowcy przedstawiali uczniom, jak przebiegają zajęcia i czego uczą się studenci na poszczególnych wydziałach. Przekazane informacje wzbudziły zainteresowanie, o czym świadczyły liczne pytania dotyczące podjęcia studiów i możliwości zatrudnienia po ich ukończeniu.