9 lutego 2023 uczniowie naszej szkoły wybrali się na lodowisko w Oleśnicy. Celem wycieczki było doskonalenie techniki jazdy na łyżwach, propagowanie sportu zimowego i aktywnego stylu życia, integracja klasy oraz oczywiście dobra zabawa.
Na miejscu wypożyczyliśmy łyżwy i zaczęło się małe szaleństwo na lodzie. Na zakończenie wycieczki wszyscy skorzystaliśmy z Kina w MOKiS Oleśnica. Wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego wyjazdu i chcielibyśmy go koniecznie powtórzyć. Opiekunami byli Anna Ochab oraz Przemysław Durzyński.