Miło mam przekazać wiadomość, że uczennica klasy II TL Zuzanna Kwikert zdobyła II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem  „Młodość bez uzależnień”. Celem konkursu było  promowanie pozytywnych wzorców zachowań, alternatywnych form spędzania czasu oraz podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania nikotyny,alkoholu, środków psychoaktywnych, w szczególności narkotyków i dopalaczy także ośmielanie młodych twórców do działalności artystycznej oraz rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Zuzi!!!