W roku szkolnym 2022 / 2023 uczniowie klasy 4 TLG uczestniczą w innowacji pedagogicznej pn. „Akademia Młodego Logistyka” realizowanej we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Jest to nowa formuła spotkań on-line adresowana do uczniów klas techników kształcących się w zawodzie technik logistyk. Program obejmuje całoroczny cykl wykładów dotyczących wybranych zagadnień logistyki przeprowadzanych przez wykładowców WSL w Poznaniu. Cykl wykładów zostanie zakończony testem a uczniowie, którzy zaliczą test zostaną uhonorowani certyfikatem ukończenia Akademii Młodego Logistyka, podpisanym przez Rektora Wyższej Szkoły Logistyki.